hand

Нашите услуги

Нашите услуги

"Маккена" има за цел да осигури натурални плодове и зеленчуци на устойчиво ниво за търговия на едро през различните сезони на годината с най-високото качество до крайните потребители.

Предлагаме опаковане и сортиране според спецификациите на нашите клиенти, освен това ние разполагаме с хладилни складови помещения за нашите продукти.


Маккена

7065, България, област Русе,
с. Голямо Враново

Координати:
43°57′00″, 26°20′00″


info@makkena-agro.com