hand

Продукти

Качеството на нашите продукти е от най-голямо значение за нас, затова плодородната почва, върху която се отглеждат всички растения е с приоритет, поради което ние вземаме регулярно почвени анализи и ги тестваме в акредитирани лаборатории.

Маккена

7065, България, област Русе,
с. Голямо Враново

Координати:
43°57′00″, 26°20′00″


info@makkena-agro.com